මහනුවර යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමයට ඉහළින් නාඳුනන ඩ්‍රෝන කැමරාවක් පියාසරකරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මහනුවර යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමයට ඉහළින් නාඳුනන ඩ්‍රෝන කැමරාවක් පියාසරකරයිමහනුවර - යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමයට ඉහළින් දින දෙකක දී නාඳුනන ඩ්‍රෝන කැමරාවක් සැරු සැරූ බවට පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබෙනවා.

මෙම පැමිනිල්ල අදාල කන්‍යාරාමයේ  විදුහල්පතිනිය විසින් සිදු කර ඇති අතර, පසුගිය 12 සහ 13 යන දෙදින එම ඩ්‍රෝන කැමරා මෙලෙස පියාසරකර ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සී.සී.ටී.වී දර්ශන යොදා ගනිමින් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති අතර, බුද්ධි අංශ සහ පොලීසිය එක්ව මේ වන විටත්  පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.