යාත්‍රාවකින් නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට සංක්‍රමණය වීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට සංක්‍රමණය වීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මන්නාරම, ඌරුමලෙයි ප්‍රදේශයේදී නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

උතුරු මැද නාවික විධානය විසින් මන්නාරම, ‍ඌරුමලෙයි වෙරළ තීරයේදී සැක කටයුතු යාත්‍රාවක් නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, එහිදී සිදු කල පරික්‍ෂා කිරීමේදී එම යාත්‍රාව ඉන්දියාවේ ලියාපදිංචි යාත්‍රාවක් බවට කරුණු අනාවරණය කර ගෙන ඇත.

මෙම පුද්ගලයින් මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ නීති විරෝධී ලෙස ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට සංක්‍රමණය විමට උත්සහ කරන ලද පුද්ගලයින් බවයි ඒ නාවික හමුදාව කියා සිටියේ.
එමෙන්ම මෙම පුද්ගලයින් 2008 වර්ෂයේදී නීති විරෝධී ලෙස ඉන්දියාවට සංක්‍රමණය වූ ශ්‍රී ලංකික පුද්ගලයින් බව ද හෙළිවී තිබෙනවා.

නාවික හමුදා බාරයට ගත් සැකකරුවන් තලෙයිමන්නාරම පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ‘තම්මැන්න’ ආයතනය වෙත රැ‍ගෙන ඒමෙන් පසු ප්‍රථමධාර සහ වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයිමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලදී.

අනතුරුව ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා එම සැකකරුවන් තලෙයිමන්නාරම පොලීසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලද අතර, ඉන්දිය යාත්‍රාව නාවික හමුදා බාරයේ තැබීමට කටයුතු කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.