ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයිශ්‍රී  ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ ඇපල් මාදිලියේ අගල් 15 Mac Book Pro උපාංගය මින් අනතුරුව ගුවන් ගමන් සදහා රැගෙන යාමට අවසර නොදෙන බවයි.

ඇපල් සමාගම විසින් සීමිත සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අඟල් 15 Mac Book Pro ඒකකයේ බැටරිය අධික ලෙස රත් වී ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් මතු ව ඇති බව එම සමාගම විසින් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසන්නේ.

එමෙන්ම ගුවන්තොටුපළ පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතුවලදී මෙම උපංගය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසන අවස්ථාවේ දී බැටරිය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවන බවයි ශ්‍රී  ලංකන් ගුවන් සමාගම සදහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.