ගාල්ල බලකොටුවේ ස්ථානයක් අඩි 10 ක පමණ වපසරියක් ගිලා බසීගාල්ල, බලකොටුවේ මිනිසුන් ගමන් ගන්නා පදික මංතීරුවක් ගිලා බැසීමට ලක්ව තිබෙනවා.

ඊයේ(03) සවස මෙය සිදුවී ඇති අතර, ගාල්ල ශ්‍රී සුදර්මාලය විහාරය ආසන්නයේයී මෙම ගිලා බැසීම සිදුව ඇත්තේ.

අඩි 10 ක පමණ වපසරියකින් යුතු කොටසක් මෙලෙස ගිලා බැස ඇති අතර මෙවැනි ගිලා බැසීම් ස්ථාන තුනක පමණ ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එම ස්ථානයෙන් ජනතාව ගමන් කිරීම තාවකාලිකව නවතා දමා තිබෙනවා.

මෙලෙස ගිලා බැසීමක් සිදුවුයේ කුමක් නිසාද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය වී නෑ.

No comments

Powered by Blogger.