අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල පහළටගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද(04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ලිට්රෝ 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240 කින්ද අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල රුපියල් 251 කින්ද පහළ දැමූ බවයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.