හැගිබිස් සුළුකුණාටුව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් ගමනක් කල්දමයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

හැගිබිස් සුළුකුණාටුව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් ගමනක් කල්දමයි හැගිබිස් සුළුකුණාටුව හේතුවෙන් අද රාත්‍රියේ ජපානයේ නරීටා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ බලා පිටත්වයාමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් ගමනක් කල්දමා තිබෙනවා.

UL 460 දරණ ගුවන් යානය නරීටා ගුවන් තොටුපොළ බලා කටුනායක ගුවන් තොටුපොළින් පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබුණේ අද රාත්‍රී 07 යි 15 ටයි. පවතින තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එය හෙට අලුයම 02:35 දක්වා පැය
07 කින් ප්‍රමාද කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය නිවේදනය කළේ.

හැගිබිස් සුළි කුණාටුව අද පස්වරුවේ ජපානයට ඇතුළුවීමට නියමිත බවට එරට කාලගුණ බලධාරීන් අනතුරු අගවා තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.