ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ තීරනාත්මක මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම ඇරඹෙයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ තීරනාත්මක මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම ඇරඹෙයි


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම මේ වන විට ජනාධිපති නිල නිවසේදී පැවැත්වේ.

ඒ, පක්ෂයේ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

No comments

Powered by Blogger.