ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම සාමකාමී


ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු මේ වන විට සාමකාමීව සිදුවන බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ පවසනවා.

කොට්ඨාශ 17කට අයත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47හි ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු පස්වරු 4ට අවසන් වූ පසු එම ස්ථානවලදීම ගණන් කිරීමේ කටයුතු ද සිදුකරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.