ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපතිවරයා රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස පත් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපතිවරයා රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස පත් කරයිශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතාව ජනාධිපතිතුමා විසින් ඊයේ රාත්‍රීයේ පත් කර තිබෙනවා.

පක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දේශපාලන මණ්ඩලයක් ද පත් කළ බවයි.

No comments

Powered by Blogger.