නව අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දියුරුම් දෙයි නව අගමැතිවරයා වශයෙන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (21) දිනයේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

අද පස්වරු 01.00ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම්දීමට නියමිත බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව අද දිනයේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරිමට ද නියමිතව ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැතිවරයා ලෙස පත්වන තුන්වන අවස්ථාව මෙයයි.

නව අගමැතිවරයා දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව නව කැබිනට් මණ්ඩලය ද බොහෝ දුරට අද දිනයේ පත් කිරිමට නියමිත බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.