දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවලට බල පැවැත්වෙන ලෙස අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි


දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල මහජන ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම අරමුණු කර ගනිමින් සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් රාජකාරීවල යෙදවීම සඳහා වන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව පණවන ලද හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මහජන ආරක්ෂා අඥාපනත යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් රට තුළ සාමය ආරක්ෂාකර ගැනීම සඳහා යුධ, නාවික සහ ගුවන් හමුදා කැඳවීම සිදුකරනු ලබයි.

එම පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබී ඇති බලතල අනුව පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළ මහජන සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් යෙදවීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මෙලෙස නිකුත් කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.