විශ්‍රාමික ආබාධිත යුද හමුදා රණවිරුවෙකු සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට උපවාසයක් අරඹයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

විශ්‍රාමික ආබාධිත යුද හමුදා රණවිරුවෙකු සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට උපවාසයක් අරඹයිවිශ්‍රාමික ආබාධිත යුද හමුදා රණවිරුවෙකු සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ, පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වී එය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාසට ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලමින්.

 ඔහු කියා සිටියේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ සිටින කාර්යය මණ්ඩළයේ නිළධාරීන් තමාගේ උපවාසයට  බාධාඑල්ල කළ බවයි.

No comments

Powered by Blogger.