විදේශගතව සිට ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්


විදේශගතව සිට ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණෙන පුද්ගලයින් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ, එසේ නොවන අවස්ථාවල ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී සිය අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට අදාළව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට ඔවුන්ට සිදුවන බව ය.

ජනාධිපතිවරණ පනතේ විධිවිධානවලට අනුව එම ප්‍රකාශය සිදු කළ යුතුයි.

එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු නොකරන පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඡන්ද පත්‍රිකාවක් නිකුත් නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරයි.

මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ, දැනට විදේශගතව සිටින ඡන්ද දායකයින්ගේ තොරතුරු ඇසුරෙන් ඔවුන්ගේ ඡන්දය භාවිත කිරීමට හැකි ලෙස, ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් සකස් කරන බවට ලැබුණු තොරතුරු මත මේ පියවර ගත් බවයි.

ඒ අනුව මෙවැනි ඡන්දදායකයෙකු සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී යම් සැකයක් ඇතිවුවහොත් ඔහු හොර ඡන්ද දැමීමට තැත් කළ අයෙකු ලෙස සලකා අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිදුවන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අවධාරණය කරයි.

No comments

Powered by Blogger.