නව ආණ්ඩුවේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශවරුන් දෙදෙනෙක් නම් කරයිනව ආණ්ඩුවේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශවරුන් දෙදෙනෙක් නම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව  බන්දුල ගුණවර්ධන සහ අමාත්‍ය ර‍මේෂ් පතිරන යන අමාත්‍යවරුන් පත් කර ඇති බවවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ අතර වත්මන් ආණ්ඩුවේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදි පැවැති අතර,  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්ව තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.