මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුත් විශේෂ ලිපියක් එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුත් විශේෂ ලිපියක් එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට


මේ මස 20 වන දිනට පෙර කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කැඳවන්නැයි ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුත් ලිපියක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට භාරදී තිබෙනවා.
එම ලිපිය පහතින්


No comments

Powered by Blogger.