යාචකයින් පොලිසියෙන් අල්ලා රිදියගමට යවන කතාව කෙප්පයක්

මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ යාචකයින් ඇල්ලීමේ පොලිස් මෙහෙයුමක් ගැන පළවන පුවත් අසත්‍ය බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනයකින් දන්වා තිබේ. එම නිවේදනය පහත පරිදිය.

No comments

Powered by Blogger.