යාචකයින් පොලිසියෙන් අල්ලා රිදියගමට යවන කතාව කෙප්පයක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

යාචකයින් පොලිසියෙන් අල්ලා රිදියගමට යවන කතාව කෙප්පයක්

මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ යාචකයින් ඇල්ලීමේ පොලිස් මෙහෙයුමක් ගැන පළවන පුවත් අසත්‍ය බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනයකින් දන්වා තිබේ. එම නිවේදනය පහත පරිදිය.

No comments

Powered by Blogger.