විපක්ෂ නායකධුරය සඳහා සජිත් නම් කිරීමට රනිල් තීරණය කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

විපක්ෂ නායකධුරය සඳහා සජිත් නම් කිරීමට රනිල් තීරණය කරයිපාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කිරීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අද(05) පස්වරුවේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදීයි.No comments

Powered by Blogger.