කො‍‍රෝනා වෛරසය සිංගප්පූරුවට ඇතුල් වෙයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

කො‍‍රෝනා වෛරසය සිංගප්පූරුවට ඇතුල් වෙයිකො‍‍රෝනා වෛරසය මේ වන විට සිංගප්පූරුවටද ඇතුල් වී තිබේ. ඒ ඊයේ චීනයේ සිට ගුවන් මගින්, පැමිණි මගියෙකු මාර්ගයෙනි.

66 වියැති පුද්ගලයෙකු වූ මොහු චීනයේ වුහාන් හි පදිංචිකරුවෙකි. ඔහු ඊයේ China Southern ගුවන් යානයකින් චීනයේ ගුඇන්ශෝ සිට සිංගප්පූරුවට පැමිණ තිබේ.

ඔහු සමග ඔහුගේ පවුලේ අයත් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් සහ ඔවුන් පැමිණි ගුවන් යානයේ ඔහු අසල සිටි කිහිප දෙනෙකුටද මෛම වෛරසය ඇතුල් වී ඇතැයි සැක පවතී.

No comments

Powered by Blogger.