රංජන් රාමනායකගේ හඞ පට මුදාහැර ඇති බවට එල්ල වන චෝදනා පොලීසිය ප්‍රතික්ශේප කරයි


 සමාජ ජාල ඔස්සේ සංසරණය වන රංජන් රාමනායක මහතාගේ දුරකථන සංවාද ඇතුළත් හඞ පට පොලීසිය විසින් මුදාහැර ඇති බවට එල්ල වන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලීසිය පවසන්නේ එම හඞපට සමාජගත වීම සම්බන්ධ වගකීම ඒවා සන්තකයේ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයින්ට පැවරෙන බවයි.

No comments

Powered by Blogger.