රංජන් රාමනායක යළි අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

රංජන් රාමනායක යළි අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස  නීතිපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත නියෝග කර තිබෙනවා.

ඒ ව්‍යවස්ථාවේ 111 වගන්තිය යටතේ අධිකරණ කටයුතුවලට මැදිහත්වීමේ චෝදනාවට  අදාළවයි.

No comments

Powered by Blogger.