කංජිපානි සගයින් හා කොස්ගොඩ තාරක හිරගේ ඇතුළත ගැටුමක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

කංජිපානි සගයින් හා කොස්ගොඩ තාරක හිරගේ ඇතුළත ගැටුමක්


කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින පාතාල කල්ලි සාමාජිකයෙකු වන කොස්ගොඩ තාරක
එම බන්ධනාගාරයේම රඳවා සිටින කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සගයෙකුට පහරදී ගැටුමක් ඇතිකරගෙන ඇතැයි
වාර්තාවේ.
රැදවුවන් 20 ක් සමග කොස්ගොඩ තාරක එම බන්ධනාගාරයේ අයි වාට්ටුවේ රඳවා සිටින අතර කොස්ගොඩ තාරක විසින් පහරදුන් කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සගයා රදවා ඇත්තේ බී වාට්ටුවේ බව වාර්තා විය.

කොස්ගොඩ තාරක රදවා සිටි වාට්ටුවෙන් එළියට පැමිණියේ කෙසේද යන්න පිළිබද කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයෙන් පරීක්‍ෂණයක්ද ආරම්භ කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.