කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 100 දක්වා ඉහළට


 මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 100 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මේ අතර කොරෝනා බවට සැක සහිත රෝගීන් 229 ක් වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කළා.

No comments

Powered by Blogger.