කොවිඩ් - 19 සඳහා ජපානයේ ‘ඇවිගන්’ ලංකාවට එනවාද?


කොවිඩ් - 19 හෙවත් කොරෝන වෛරසය මර්දනය කළ හැකි බවට විශ්වාස කරන ‘ඇවිගන්’ නමැති ඖෂධය මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට රාජ්‍ය ඔසුසල අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

මෙම ‘ඇවිගන්’ ඖෂධය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා.

මේ මඟින් වෛරසයේ කාලසීමාව අඩු කරගත හැකි වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

ජපානය විසින් සිදුකළ ඔවුන්ගේ මෙම පරීක්ෂණය සඳහා රෝගීන් 340ක් පමණ සම්බන්ධ වී ඇති අතර එය "ඉහළ ආරක්ෂාවක්" දිය හැකි ඖෂධයක් ලෙසයි ඔවුන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ.

මෙම ඖෂධය පරීක්ෂා කිරීම්වලදී ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලැබූ බවද චීන විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරි ෂැං ෂින්මින් පසුගිය දිනෙක ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

No comments

Powered by Blogger.