ඉරණවිල පිහිටි වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය කොරෝනා ආසාධිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වෙන් කරයි ඉරණවිල පිහිටි වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ද කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පවරාගෙන තිබෙනවා. 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සැක සහිත රෝගීන්ට ඉන් ප්‍රතිකාර ලබාගත හැකි බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කියාසිටියේ.

මේ අතර,  කොරෝනා වෛරස් ආසාධිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඊයේ දිනයේ සිට මුල්ලේරියාව රෝහල සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කෙරුණා.

එමෙන්ම කොරෝනා වෛරස් ආසාධිත බවට සැක සහිත මාතෘ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර සඳහා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ද පවරාගෙන තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.