ඇඳිරි නීතිය පිළිඳව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් වෙයි

 
කොළඹ, කළුතර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය දිගටම ක්‍රියාත්මකව බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා

පුත්තලම, වව්නියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, මුලතිව් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය හෙට, මාර්තු 27 සිකුරාදා උදේ 6.00 ට ලිහිල් කොට එදිනම දහවල් 2.00ට යළි පනවනු ලබනවා.

මේ දිස්ත්‍රික්කවල එසේ යළි පැනවූ ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 30 සඳුදා 6.00ට ඉවත්කොට එදිනම දහවල් 2.00ට නැවත ක්‍රියාත්මක බවයි එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය නිකුත් කළ සම්පුර්ණ නිවේදනය පහතින්.

No comments

Powered by Blogger.