කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අදත් වහලා


කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා  අද(30) දිනයේ ද විවෘත නොකිරීමට එහි බලධාරීන් විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

දැනට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් දීර්ඝ කරලීමට රජය විසින් ගෙන ඇති තීරණය හමුවේ මෙම පියවර ගැනීමට කොටස් වෙළෙඳපොළ බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.

මේ අතර හෙට(31) දිනයේ දී කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු ක්‍රියාත්මක වනවාද නැද්ද යන තීරණය අද සවස් කාලයේ දී දැනුම් දීමට නියමිතය.

පසුගිය මාර්තු 13 වනදායින් පසු මාර්තු 20 වන දින පමණක් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා විවෘත වූ අතර එදින ගනුදෙනු ද පැය 2කට පමණක් සීමා විය.

එදින ගනුදෙනු ආරම්භයේ දීම මිල දර්ශක විශාල වශයෙන් කඩාවැටීම හේතුවෙන් එහිදී ද මිනිත්තු 30 ක කාලයක් ගනුදෙනු අත්හිටුවීමට පියවර ගැණුනි.

No comments

Powered by Blogger.