ඇඳිරි නීතිය පැවැති දින 28ක කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පාඩුව රු. මි. 2128ක්කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇඳිරි නීතිය පැවැති දින 28ක කාල සීමාව තුළ ප්‍රවාහන  සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවලට ආදායම් අහිමිවීම පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දෙන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එම ආයතනවල නිලධාරින්ට උපදෙස් දී තිබිණි.

ඒ  අනුව ඇඳිරි නීතිය පැවැති දින 28ක කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ දෛනිකව රු. මි. 76ක මුදලක් අහිමි වී තිබු අතර ගත වූ දින 28ක කාලය තුළ එම මණ්ඩලයට සිදුව ඇති ආදායම් අහිමි වීම රු. මි. 2128කි.

එමෙන්ම ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දෛනිකව රු. මි. 15ක ආදායම් අහිමිවීමක් වාර්තා වන අතර ඉකුත් දින 28 තුළ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අහිමි ව ඇති මුදල රු.මි. 420කි.

මේ අතර මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට දෛනිකව සිදුව ඇති පාඩුව රු. මි. 30කි. ඒ  අනුව ඇඳිරි නීතිය පැවැති දින 28ක කාල සීමාව තුළ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අහිමි ව ඇති ආදායම රු.මි. 840කි.1 comment:

  1. Eaa kiyanne mechcharakal mea tharam mudalak mun apen hamba karala thiyenawa. Hanadama alabai alabai keyala theyenne borune. Mea tharam adayamak upayaddi thamai mulu loketama nayath wela thiyenne

    ReplyDelete

Powered by Blogger.