කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වන ප්‍රදේශවල සතුන්ගේ ජෛව සාම්පල පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට යයිමෙරට කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වන ප්‍රදේශවල ගෘහාශ්‍රිතව ජීවත්වන සතුන්ගේ ජෛව සාම්පල පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇති බව රජයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති පශු වෛද්‍ය හේමාලි කොතලාවල පවසනවා.

ඇතැම් රට වල මිනිසුන්ගෙන් සතුන්ට එම වෛරසය සම්ප්‍රේශනය වන බවට මේ වනවිටත් තහවුරු වී තිබෙනවා.

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සෞඛ්‍ය අංශය සහ පශු වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය එක්ව ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිත බවයි රජයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති පශු වෛද්‍ය හේමාලි කොතලාවල කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.