ජපානයත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට මූල්‍යාධාර ලබාදීම අතිහිටුවයි


ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට මූල්‍යාධාර ලබාදීම පිළිබඳව කොරෝනා වසංගතය අවසන්වීමෙන් පසු යළි සලකා බලන බව ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දේශපාලනිකව කටයුතු කරන බැවින් තමන්ට ද ඔවුන් සමග ගැටළු පවතින බවයි.

No comments

Powered by Blogger.