ගත වු පැය 24 තුළ දී ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 730 ක් අත්අඩංගුවට


ඊයේ(18) උදෑසන 6 සිට අද(19) උදෑසන 6 දක්වා වු ගත වු පැය 24 තුළ දී ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 730 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එහිදී වාහන 252 ක් ද අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය පවසයි.

මේ අතර පසුගිය මාර්තු මස 20 වන දින සිට අද දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩ කර අත්අඩංගුවට පත් සමස්ත පුද්ගලයින් ගණන 59 765 ක් වන අතර වාහන 16 668 ක් ද වෙයි.

මාර්තු මස 18 වන දින සිට අද උදෑසන 6 දක්වා වු කාලය තුළ නඩු ‍පැවරීම් 16 488 ක් සිදු කර ඇති අතර නඩු පැවරීම්වලට ආදාළ දඬුවම් නියම කිරිම් 6000 ක් කර ඇතැයි ද පොලීසිය පවසයි.

No comments

Powered by Blogger.