පුත්තලම පැරණි ගබඩාවක තිබී ජීව අත්බෝම්බයක් හමුවෙයිපුත්තලම ලුණු ලේවායක පැරණි ගබඩාවක තිබී හමුවූ විදේශයක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ මැදිහත්වීමෙන් නිශ්ක්‍රිය කර තිබෙනවා.

බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට ලැබුනු තොරතුරකට අනුවයි මෙම බෝම්බය සොයා ගැනුනේ.

පසුව පොලිසිය පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කළ කරුණු දැක්වීමකට බෝම්බය නිශ්ක්‍රිය කිරීමට පුත්තලම විශේෂ කාර්ය බලකායට අවසර ලබාදී තිබුනා.

ඒ අනුවයි අදාළ බෝම්බ ජන ශූන්‍ය ප්‍රදේශයක් වෙත ගොස් නිශ්ක්‍රිය කර ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.