හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ ශ්‍රීලනිපයෙන් ඉවත් කරයි


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසුවා.

ඊට අමතරව මහින්ද සමරසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කළුතර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධුරයෙන් ද ඉවත් කර තිබේ.

පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම හා දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ලිපිය අද  දිනයේ මහින්ද සමරසිංහ මහතා වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගත් බවයි දයාසිරි ජයසේකර මහලේකම්වරයා පැවසුවේය.

No comments

Powered by Blogger.