වාහන සොරකමි කළ පුද්ගලයෙකු සමග සොරකමි කළ වාහන කිහිපයක් අත්අඩංගුවට ගැනේ


සොරකමි කළ වාහන කිහිපයක්ද සමග එම වාහන සොරකමි කළ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හංවැල්ල පොලිසිය ඊයේ සමත්විය සොයාගත් වාහන අතර කුඩා ලොරි රථයක් සහ ත‍්‍රිරෝද රථ තුනක්ද වනවා

නවතා තිබූ ත‍්‍රිරෝද රථ කිහිපයක් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සොරකමි කිරීමි සමබන්ධයෙන් හංවැල්ල පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කිහිපයක් ලැබී තිබූ අතර ඒ සමිබන්ධයෙන් සිදුකළ විමරෂණ අනුව මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙි
නාවික හමුදාවෙන් ඉවත් වූ අයෙකු වන මෙම පුද්ගලයා වෙනත් අයෙකුට අයත් ජාතික හැදුනුමිපතක් උපයෝගී කරගෙන වංචනික ලෙස වාහන මිලට ගෙන විකිණීමෙි ජාවාරමකද නිරත වී තිබෙි

සිද්ධිය සමිබන්ධයෙන් හංවැල්ල පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරන අතර සැකකරු අද දිනයේදී හෝමාගම මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

No comments

Powered by Blogger.