එම් සී සී ගිවිසුම පිළිබඳ අවසන් තීරණය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසු


ඇමරිකාව සමග අත්සන් කිරීම සඳහා යෝජනා කර ඇති එම් සී සී ගිවිසුම පිළිබඳ අවසන් තීරණය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමෙන් පසු තීරණය කරනු ඇතැයි කොළඹ සිටින ඇමරිකානු තානාපතිනිය පවසා ඇත.

මෙම යෝජිත ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් විද්වත් කමිටුවක් පත් කිරීම තමන් අගය කරන බවද ඇය සඳහන් කරයි.

අදාල ගිවිසුම වලංගු වන්නේ වසර පහක කාලයකට පමණක් බවත් ඉන් ඔබ්බට එහි වලංගුතාවක් නැති බවද සඳහන් කරන ඇය මෙමගින් ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 480 ක ප්‍රදානයක් ලබාදෙන බවද සඳහන් කර තිබේ.

ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය දියුණු කිරීම සහ ඉඩම් පරිපාලනය වඩා ක්‍රමවත් කිරීම මෙහි සඳහා මෙම ප්‍රධාන ලබා දෙන බවද ඇය පවසයි.

කොළඹ ඇමරිකානු තානාපතිවරිය මෙම අදහස් පල කර ඇත්තේ මෙරට මාධ්‍යවේදීන් සමගින් අදහස් පල කරමිනි.

No comments

Powered by Blogger.