සමගි ජන බලවේගය ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් පැමිණෙයි


ඇතුල්කෝට්ටේ පිහිටි සමගි ජන බලවේගය ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට අද(  25 )මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් පිරිසක් පැමිණියා.

එහිදී ඔවුන් සඳහන් කළේ  සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයෙකු වන බැවින්  සමගි ජන බලවේගය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉදිරිපස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඡායාරූපය හා නම ප්‍රදර්ශනය කිරීම නීති විරෝධී බවයි.

No comments

Powered by Blogger.