පිරිමි ළමුන් 20 දෙනෙකුට වඩා අවස්ථා ගණනාවකදී ලිංගික අතවර කළ 54 හැවිරිදි උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු අත්අඩංගුවට


පිරිමි ළමුන් 20 දෙනෙකුට වඩා වැඩි පිරිසකට අවස්ථා ගණනාවකදී ලිංගික අතවර කිරීමේ චෝදනාවක් මත 54 හැවිරිදි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සැකකරු ඊයේ (25) මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී ඇත්තේ සැකකරු පිරිමි ළමයින්ට අතවර කිරීමේ දර්ශන පටිගත කර ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.