දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මදූව සිට පින්නදූව දක්වා කොටස හදිසියේ තාවකාලිකව වසා දමයි


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට පැමිණෙන මංතීරුවේ ඉමදූව සිට පින්නදූව දක්වා කොටස තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ, 102 වැනි කිලෝමීටර කණුව ආසන්න ප්‍රදේශයේ සිදුවූ නායයෑමක් හේතුවෙන් එලෙස මාර්ගය වසා දමා ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් එම මාර්ග කොටස භාවිත කරන රියැදුරන්ට විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දෙන්නේය.

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට මේ වනවිට වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්මේන්තුව සඳහන් කළේ ඉදිරි පැය 12 තුළ ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර 100ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බවය.

No comments

Powered by Blogger.