හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට මරණ දඬුවම නියම වෙයි

2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු 3 දෙනෙකුට අද මරණ දඬුවම නියම කෙරුණා.

ඒ ඊට අදාළ නඩුවේ තීන්දුව රත්නපුර මහාධිකරණය මගින් අද ප්‍රකාශයට පත් කළ අවස්ථාවේදීයි.

No comments

Powered by Blogger.