පොලිස් නිලධාරීන්ට රුපියල් 25,000 ක අල්ලසක් ලබා දීමට ගිය කළුතර දකුණ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට


සැකකරුවෙකු මුදා ගැනීම සඳහා රුපියල් 25,000 ක අල්ලසක් ලබා දීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු කළුතර උතුර පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ වල්ලපට්ටා සමග අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙකු මුදා ගැනීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ට අල්ලස් ලබාදීමට තැත් කළ 42 හැවිරිදි කළුතර දකුණ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු එලෙස අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.


ඊයේ පස්වරුවේ කළුතර, දියගම ප්‍රදේශයේදී වල්ලපට්ටා කිලෝග්‍රෑම් 4 යි ග්‍රෑම් 200 ක් සමග කලවාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි 25 හැවිරිදි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.


අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් දෙදෙනා අද අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.


No comments

Powered by Blogger.