පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ නොවූ අපේක්ෂකයින්ගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ 6 වනදා හෝ එදිනට පෙර දෙන්න - මැතිවරණ කොමිසම දැණුම් දෙයි

මෙවර මහමැතිවරණයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් නොවූ අපේක්ෂකයින් ස්වකීය වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ සැප්තැම්බර් 6 වනදා හෝ එදිනට පෙර අදාළ තේරීම්භාර නිලධාරි හරහා හෝ ඍජුව කොමිෂන් සභාව වෙත ලබාදිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.


නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ හෝ තෝරා යවන මන්ත්‍රීවරුන් ද, වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.


ඒ අනුව මෙතෙක් වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා නොදුන් මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගැනීමට හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය භාවිත කිරීමට පෙර තමන් තරග කළ දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරිවරයා මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට භාරදිය යුතු වනවා.


වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරනු ලබන අය අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත වාර්තා කරන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.   
No comments

Powered by Blogger.