ඉන්දුනීසියාවේ දකුණූ සුමත්‍රාවල ඒකක 6.9ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුතු භුකම්පනයක්


ඉන්දුනීසියාවේ දකුණූ සුමත්‍රාවල භුකම්පනයක් සිදුව ඇති අතර එයින් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.


රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.9ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුතු භුකම්පයක් සිදුව ඇති බව සඳහන් වේ.


අද (19) අළුයම 03.59ට පමණ මෙම භු කම්පනය  හටගෙන ගෙන තිබේ.


භූ කම්පනය හේතුවෙන් මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරක්ෂා සහිත බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.


මෙම නිවේදනය අදාළ ජාතික සහ අන්තර් ජාතික ආයතන සමග එකඟත්වයෙන් නිකුත් කර තිබේ.


No comments

Powered by Blogger.