නිවසක් තුළ පවත්වාගෙන ගිය ස්කාගාරයක් වටලයිබිංගිරිය ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ පවත්වාගෙන ගිය නීතිවිරෝධී ස්කාගාරයක් වටලා සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.


වලාන දූෂණ මර්ධන ඒකකයට ලද තොරතුරක් මත ඊයේ අදාළ වැටලීම සිදුකර ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.


මෙම ස්කාගාරය පවත්වාගෙන ගිය නිවස තුළ තිබී නීතිවිරෝධී මත්පැන් බෝතල් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ එම මත්පැන් නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නා උපකරණද පොලීසිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා

No comments

Powered by Blogger.