නාරාහේන්පිට ව්‍යාජ මුද්‍රා සහ රජයේ ලියවිලි සකස් කල ස්ථානයක් වටලයි


නාරාහේන්පිට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලය අසල පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ මුද්‍රා සහ රජයේ ලියවිලි සකස් කල ස්ථානයක් පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා.


එහිදී ව්‍යාජ මුද්‍රා සමග එම කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.


කොළඹ දකුණ කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන අංශයයි මෙම වැටලීම සිදුකර ඇත්තේ.


එහිදී පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්, සාම විනිසුරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, රජයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් රැසකගේ ව්‍යාජ මුද්‍රා, ලේඛන රැසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.


සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරන්නේ කොළඹ දකුණ කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන අංශය සහ බොරැල්ල පොලිසියයි.

No comments

Powered by Blogger.