පරිභෝජනයට නුසුදුසු කහ කුඩු ගැන සොයන්න දිවයින පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි කහ කුඩු සාම්පල ලබාගෙනී

වෙළදපොළේ අලෙවියට ඇති කහ කුඩු පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලෙස යළි සකසා ඇති බවට අනාවරණ වී ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පවසනවා.


දිවයින පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි කහ කුඩු සාම්පල ලබාගෙන පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පසුගිය දා පියවර ගෙන තිබුණා.


ඒවායේ පරීක්ෂණ වාර්තා මේ වන විට ලැබී ඇති අතර, කහකුඩුවලට හාල්පිටි, පාන් පිටි, කහ පරිප්පු සහ කඩල පරිප්පු මෙන්ම විවිධ වර්ණක යොදා ඇති බවට එමගින් අනාවරණ වී ඇති බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සඳහන් කළේ.


කහකුඩුවල පැහැය ලබා ගැනීමට එක් කරන වර්ණකයන් හි හෝ ඊට එක් කරන රසායනික ද්‍රව්‍යවල මිනිස් සිරුරට අහිතකර සංඝටක හෝ පිළිකා කාරක අඩංගු දැයි සොයා බැලීම සම්බන්ධයෙන් ද පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.


පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලෙස කහ කුඩු යළි සකසා අලෙවි කළ බවට තහවුරු වූ ව්‍යාපාරිකයන්ට එරෙහිව අදාළ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල නඩු පැවරීමට ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.