වාහන ආනයනය සීමා කෙරේ

 

මේ වනවිට ශ්‍රී  ලංකාවට ආනයනය කර ඇති රථවාහන සංඛ්‍යාව වසර දෙකහමාරකට ප්‍රමාණවත් වන නිසා රථවාහන ආනයනය සීමා කර ඇතැයි ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර පවසනවා.

වාහන ආනයනය යනු පූර්ණ වශයෙන්ම විදේශ විනිමය රටින් පිටතට ඇදී යන ව්‍යාපාරයක් බව සඳහන් කළ ජයසුන්දර මහතා පසුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ රථවාහන හා අමතර කොටස් ඇතුළු ආනයන වියදම් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 1000-1200 අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වී ඇති බවද පැවසුවා.


No comments

Powered by Blogger.