රාජිත, මලික්, සුමන්දිරන් කොමිසම හමුවට

 රාජිත සේනාරත්න, මලික් සමරවික්‍රම සහ M.A සුමන්දිරන් යන මහත්වරුන් දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ ජනපති කොමිසම හමුවට පැමිණෙයි.

No comments

Powered by Blogger.