පොලිස් කණ්ඩායමක් හිටපු ජනපතිගේ නිල නිවසට යයිපාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර ගැන සොයා බලන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ පොලිස් ඒකකයේ නිලධාරීන් මේ වන විට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ කොළඹ පිහිටි නිවසට ගොස් තිබෙනවා.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ පොලිස් ඒකකය මීට පෙර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට අද (26) පොලිස් ඒකකයට පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දුන් නමුත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ සිය නිවසට පැමිණ අදාල ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා ලෙසයි.

ඒ අනුව, අද කොමිසමේ පොලිස් නිලධාරින් තුන්දෙනෙකු හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවසට පැමිණි බවයි එහි සිටින අප වාර්තකරු ප්‍රකාශ කළේ.


No comments

Powered by Blogger.