වන සතුන් දඩයම් කිරිම සදහා උගුල් අටවන අයට සහ දඩ මස් අලෙවි කරන අයට එරෙහිව දැඩි දඩුවම් ලබා දිමට වනජිවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයාගෙන් උපදෙස්


වනසතුන් දඩයම් කිරිම සදහා උගුල් අටවන අයට සහ දඩ මස් අලෙවි කරන අයට එරෙහිව දැනට අධිකරණය හමුවේ ලබාදෙන දඩුවම් වලට වඩා දැඩි දඩුවම් ලබා දිමට අවශ්‍යය අණ පනත් පාර්ලිමේන්තුවට කඩිනමින් ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගන්නා බව වනජිවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා පැවසිය.


සි.බි.රත්නායක අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යයට (24) දින විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් එ බැව් කියා සිටිහ.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා කියා සිටියේ වන සතුන් දඩයම් කිරිම සදහා වනජිවි කලාප වල , වන සංරක්ෂණ ප්‍රදේශවල සහ තේ වතු ආශ්‍රිතව උගුල් අටවන අය අත්අඩංගුවට ගැනිම සදහා වනජිවි දෙපාර්තුමේන්තුව සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව මේ වන විටත් වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති බවයි.


මැත කාලයේදි අටවන ලද උගුල් වලට හසු වි  වන සතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මිය ගිය බවත් , එය කඩිනමින් නතර කිරිමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා පැවසිය.


උගුල් වලට හසු වන වන සතුන් කඩි නමින් මුදවා ගැනිම සදහා ගම්පොල ප්‍රදේශයේ සහ නල්ලතන්නිය හෝ හැටන් යන ප්‍රදේශවල වනජිවි පශු වෛද්‍යයවරයෙකු ඇතුළු වනජිවි නිලධාරින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් එම ප්‍රදේශවල ස්ථාපනය කිරිමට මේ වන විටත් වනජිවි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබා දි ඇති බවයි සි.බි.රත්නායක අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.
No comments

Powered by Blogger.