ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට අපජලය සහ වැසිකිලි මල ද්‍රව්‍යය මුදා හැරි නිවාස හිමියන්ට සහ වෙලදසැල් හිමියන්ට රතු නිවේදන


ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට තලවකැලේ නගරයේ ඇතැම් වෙලදසැල් හිමියන් සහ පදිංචිකරුවන් තම වෙලදසැල් වල සහ නිවාස වල අපජලය සහ වැසිකිලි මල ද්‍රව්‍යය සෘජුවම මුදා හැරි පිරිසකට (27) දින රතු නිවේදන නිකුත් කිරිමට තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් කටයුතු කලහ.


ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ ජලයට අසුචි මිශ්‍ර වන බවට තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන්ට ලද පැමිණිල්ලක් මත තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් සහ කොටගල සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යයාලයේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් සහ තලවකැලේ පොලිසියේ පාරිසරික ඒකකයේ නිලධාරින් එක් ව (27) දින ඉහල කොත්මලේ ජලාශය අවට පදිංචිකරුවන්ගේ නිවාස සහ ජලාශට යාබදව පිහිටි වෙලදසැල් හදිසි පරික්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබුවා.

එම හදිසි පරික්ෂාවේදි ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට යාබදව පිහිටි නිවාස සහ වෙලදසැල් 40 ක පමණ අපජලය සහ වැසිකිලි මලද්‍රව්‍යය සෘජුවම ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට මුදා හරින බවට තහවුරු විය.


මෙම හදිසි පරික්ෂාවේදි ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට අපජලය සහ වැසිකිලි මලද්‍රව්‍යය මුදා හැර තිබු වෙලදසැල් හිමියන්ට සහ නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ට දින හතක කාලයක් මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් විසින් ලබාදුන් අතර, එම කාලය අතරතුර ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට අපජලය සහ වැසිකිලි මලද්‍රව්‍යය මුදා නොහැරිමට යම් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගන්නා ලෙස මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් විසින් දැඩි ලෙස නියෝග කරනු ලැබුහ.

එසේ නොකරන වෙලදසැල් හිමියන්ට සහ නිවාස වල පදිංචිකරුවන්ට එරෙහිව නුවරඑලිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ නෛතික පියවර ගන්නා බවයි මෙම හදිසි පරික්ෂාවට එක් වු මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් කියා සිටියේ.


මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් විසින් වෙලදසැල් සහ නිවාස පරික්ෂා කරන අවස්තාවේ එම ස්ථානයට පැමිණි තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ පසන් හිමාලක මහතා මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් හමුවේ විරෝධය දක්වමින් කියා සිටියේ ඉහල කොත්මලේ ජලාශය ඉදි කිරිමේදි එම ව්‍යපෘතිය භාරව සිටි නිලධාරින් විසින් මේ සදහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් නොකල නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගත වි ඇති බවයි.

එම නිසා ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට අපජලය සහ වැසිකිලි මලද්‍රව්‍යය මුදා නොහැරිමට ක්‍රමවේදයක් තලවකැලේ නගරයේ වෙලදසැල් හිමියන්ට සහ නිවාස වල පදිංචිකරුවන්ට නොහැකි බවයි.


No comments

Powered by Blogger.