මහින්දානන්ද නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසයේ වෘත්තීය සමිතියට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදල ගත්තේ ණයක් වශයෙන් - අදාල වෘත්තීය සමිතියේ ලේකම් කියයි

2012 වසරේ  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය නැමැති වෘත්තීය සමිතියට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කළේ යැයි චෝදනා කරමින් එම වෘත්තිය සමිතියේ සභාපති අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව ගොනුකර තිබෙන නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය අද කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පැවැත්වුණි.


 කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳිගේ මහතා ඉදිරියේ එම සාක්ෂි විභාගය සිදුකෙරුණා.


එහිදී අදාල වෘත්තීය සමිතියේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන මාරිමුත්තු ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මහතා අධිකරණය හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නා.


එහිදී සාක්ෂිකරු සදහන් කර සිටියේ තම වෘත්තිය සමිතියේ සභාපති වරයා වශයෙන් අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කටයුතු කළ බවත් ඔහු තම වෘත්තිය සමිතියෙන් රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් ණය වශයෙන් ලබාගෙන තිබූ බවය.


පසුව එම ලක්ෂ 39 ක ණය මුදල අමාත්‍යවරයා විසින් සිය වෘත්තිය සමිතියට ආපසු ගෙවූ බව ද සාක්ෂිකරු සඳහන් කර සිටියා.


ඉන් අනතුරුව වැඩිදුර සාක්ෂි විභාගය ඔක්තෝබර් මස 14 වන දා තෙක් කල් තැබුණා.  


2013 වසරේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය නැමැති වෘත්තිය සමිතියේ සභාපති වරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් එම වෘත්තිය සමිතියට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කළේ යැයි චෝදනා කරමින් අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව ඉකුත් යහපාලන රජය සමයේ නීතිපතිවරයා විසින් මෙම නඩුව ගොනුකර තිබුණා


No comments

Powered by Blogger.